Kan man bruke en leiebil for testkjøring?

Veldig mange bytter bil på grunn av plass, at du trenger enten mer, eller mindre. Du kan finne ut mye om bilen du vurderer, ved å prøvekjøre hos forhandler. For å få en idé om hvordan bilen fungerer over lenger tid kan du leie den samme.

Om du kan velge bilmodell selv, avhenger av hvilket selskap du benytter deg av. Noen tilbyr valg av modell, mens andre kun størrelse på bilen. Her må du selv vurdere hva som er viktigst med tanke på hva som skal testes, og hvilke biler du har vurdert.

  • Teste størrelse på bilen
  • Ønsker lenger prøveperiode

Når du leier bil bestemmer du selv hvor lenge du ønsker å ha den. Dette gjør det mulig for deg å teste bilen over en lenger periode, samt i hverdagslige situasjoner. Det koster selvfølgelig mer å leie en bil, i motsetning til å prøvekjøre hos forhandler.

Valg av bil

Det er flere ting å tenke på ved valg av bil. Hvor dyre forsikringene blir er en av dem. Du kan tegne ekstra forsikring når du leier bilen, eller benytte din private bilforsikring. Skulle det oppstå skade, vil egenandelen være lik den du har avtalt med ditt private selskap.

Plass er noe annet som må vurderes. Større familier trenger ofte mer plass, spesielt familier med små barn. Hva du og din familie har behov for vet du ofte ikke før du har testet. Det kan derfor være en fordel å teste en bil over en lenger periode.

  • Undersøk totalkostnadene
  • Se at det er nok plass i bilen

Leiebil som prøvebil

Siden du selv bestemmer hvor lenge du vil leie en bil, kan du få en lenger testperiode. Fordelen med dette er at du kan teste bilen i ulike situasjoner som oppstår i hverdagen. Det kan være levering i barnehage, kjøring til aktiviteter, eller reise på hytta.

Leier du bil over lenger tid blir du bedre kjent med denne, og kan lettere unngå overraskelser. Du får også et annet inntrykk av bilen når du bruker den hver dag, i forhold til ved en kort prøvetur. Selv om biler varierer, vet du hva du kan forvente.

Fordeler med å leie bil

Skal du bytte bil kan du leie, eller prøvekjøre en bil hos forhandler. Fordelene med å leie bil er at du kan prøve denne så lenge du ønsker. Du blir bedre kjent med bilen, og vet omtrent hva du kan forvente. Du får også bedre kjøreerfaring.

Ulemper med å leie bil

Det koster penger å leie bil. Du må betale leie per dag, samt ekstra for tilleggsutstyr. Du står da ikke like fritt til å kjøre dit du selv ønsker, uten at det koster ekstra. Er du uheldig og skader bilen kan det også bli dyrt.

Les den lille skriften

Unngå leiebilfeller ved å lese den lille skriften. Vilkårene i avtalen vil stå der, og du får mye nyttig informasjon. Har du lest disse før du inngår avtalen, er du også godt forberedt om det skulle dukke opp et problem. Vit hvilke rettigheter du har.

I den lille skriften vil du finne mye nyttig informasjon, som for eksempel om vilkårene rundt tilbakebetaling av depositum. Sørg for å gå over kjøretøyet nøye ved overtakelse, og at alle eksisterende skader er registrert. Slik unngår du å få skylden for noe andre har gjort.

  • Les vilkårene nøye
  • Undersøk kjøretøyrapporten
  • Register alle eksiterende skader før du kjører

Det koster mye mer

Å leie bil koster penger, og det blir dyrere for hver dag du leier. Dersom du skal du krysse grensen må du ofte betale ekstra. Veldig mange vil også ta ekstra betalt om dere ønsker å være flere sjåfører, eller om dere vil ha tilleggsutstyr som for eksempel GPS.

Dersom du kun låner bil hos forhandler, er dette i de fleste tilfeller gratis. Dette gjelder så lenge det ikke skulle skje noe med bilen. Uansett hvem du velger å låne bil av, er du økonomisk ansvarlig for skader som oppstod mens du hadde bilen.

Forskjeller på leie av bil og prøvekjøring

Den største forskjellen på leie og lån av bil til prøvekjøring er lengden. Når du prøvekjører avtaler du kanskje å være tilbake innen en time eller to. Når du leier en bil kan du derimot leie den i opptil en måned, om du ønsker det.

Når du prøvekjører bil, får du som oftest prøvekjørt nøyaktig den bilen du ønsker å kjøpe. Leier du bil er det ikke sikkert du får prøvd samme modell, kanskje bare samme type. Noen leverandører tilbyr reservasjon av spesifikke modeller. Undersøk dette om det er viktig for deg.

  • Varighet på prøvekjøringen
  • Det er gratis å prøvekjøre hos leverandør
  • Leie av bil koster penger

Bli godt kjent med bilen

Når du kan prøve bilen over en lenger periode blir du godt kjent med den. Du ser fort om bilen passer deg og dine behov, eller om du må prøve noe annet. Siden du kan kjøre bilen over lenger tid, vil du også få en annen kjøreopplevelse.

Kjøreopplevelsen av bilen forandrer seg med tiden. En bil som var gunstig den første turen, er kanskje ikke det den tiende. Behovene vil også endre seg over tid. Når du har bilen lenge, kan du teste den i ulike situasjoner. For eksempel om det er plass til barnesete.

Annerledes kjøreopplevelse

Når du kan prøve bilen i hverdagen og se hvordan den fungerer, vil du få en annerledes kjøreopplevelse. Det vil for eksempel være stor forskjell på bykjøring og landevei. Å ha bilen lenger er dermed en fordel, da du slik får testet den på alle veiene du kjører i hverdagen.

Prøvekjøring hos forhandler

Når du prøvekjører en bil lånt fra forhandler, kjører du gjerne i området rundt denne. Du får en opplevelse av hvordan bilen er å kjøre der og da, men ikke i hverdagen. Det er hvordan bilen fungerer i hverdagen som er av betydning for deg.

Kan lønne seg i lengden

Selv om det kan være dyrt å leie bil, kan det lønne seg i lengden. Det er dyrere å kjøpe ny bil og bytte etter kort tid. Har du hatt den samme eller tilsvarende leid bil en periode først, vet du om bilen møter ditt behov.

På denne måten unngår du også bomkjøp, samt dyre billån. Forbruket av drivstoff i hverdagen stemmer sjelden med hva leverandør har målt det til. Har du derimot prøvd bilen en periode før kjøp, vet du hvor dyr den vil være i drift i din hverdag.

Viktig å huske på

I tillegg til daglig leie av bilen, vil leverandør også kreve et depositum. Dette er viktig å tenke over på forhånd, da størrelsen på depositumet varierer. Hva du får tilbake ved tilbakelevering vil også avgjøres av bilens stand. Det er viktig å ta forhåndsregler, og å være forsiktig.

Uhell kan skje både med en leid og privat bil. Derfor er det viktig å ha forsikring. Skal du leie bil, kan det lønne seg å tegne ekstra forsikring, slik at du er garantert tilbakebetaling av depositum. Ulike leverandører har ulik praksis, så les vilkårene på forhånd.