Menu
 

Informacja dla kibiców

Uchwała Zarządu KS KARPATY Krosno z dnia 10.07.2012r.
Zarząd KS KARPATY Krosno  uchwala co następuje:

§1

1. Wyłączyć z dostępu dla publiczności część stadionu od rzeki „Wisłok” z powodu złego stanu technicznego ławek betonowych. Teren ten odgrodzono siatką metalową, a w czasie meczu będzie wywieszona informacja o braku przejścia.

2. Udostępnić dla publiczności na obiekcie sektory i miejsca dla kibiców:

  • trybuna kryta dla 704 osób – miejsca siedzące, wejście bramą główną od ulicy Legionów,
  • trybuna odkryta dla 1536  osób – miejsca siedzące, wejście bramą od strony Orlika,
  • dla kibiców przyjezdnych (zorganizowana grupa) – udostępnia się sektor od strony kortów tenisowych – tak zwaną „klatkę”, wejście bramą główną od strony ul. Legionów – tylko do 250 osób.

3.  Ustala się cenę biletu dla grup zorganizowanych kibiców gości na 10 zł od osoby.

  • osoby kupujące bilety muszą posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku ich barku nie zostaną one wpuszczone  na obiekt, ponadto przy grupach zorganizowanych wymagana jest lista zawierająca imię, nazwisko i PESEL,
  • organizator odmówi sprzedaży biletów osobom nietrzeźwym, posiadającym „zakazy stadionowe” lub wnoszące niedozwolone przedmioty albo zakłócające w inny sposób porządek publiczny.

4. Na stadionie obowiązują przepisy „Regulaminu obiektu” i „Regulaminu imprezy masowej”, które są udostępnione przy kasach biletowych oraz na stronie internetowej Klubu.

§2

Na stadionie wprowadza się strefę buforową (sektor trybuny odkrytej od strony parku maszyn) celem zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku przybycia zorganizowanych grup kibiców przyjezdnych.

Bramy wejściowe na stadion będą otwierane na 1,5 godziny przed zawodami.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd KS Karpaty Krosno

 
Główni Sponsorzy Karpat